Viestinnän valmennukset

Yhdessä kohti huippusuorituksia

Valmennus ja konsultointi ovat osa kaikkea yhteistyötämme asiakkaan kanssa. Usein tarvitaan kuitenkin konkreettista apua mediasuhteiden proaktiiviseen kehittämiseen sekä esiintymisvarmuuden kasvattamiseen – niin sisällöllisesti kuin esiintymistekniikan suhteen.

Valmentajamme ovat kokeneita mediaympäristön ja viestinnän asiantuntijoita, joiden tausta sallii asiakkaan liiketoiminnan hahmottamisen nopeastikin. Erityisesti johdon ja avainhenkilöiden kanssa kaikissa aihealueissa mennään syvälle, jolloin myös henkilökohtainen luottamus on valmennuksissa tärkeässä roolissa.

Yrityksissä on lähes aina paljon enemmän viestintäpotentiaalia kuin mitä arjessa tulee havaittua, fokuksen ollessa luonnollisestikin ydinliiketoiminnassa. Yrityksissä riittää myös viestinnällistä osaamista, kunhan sitä rohkaistaan esiin ja tavoitteellinen viestintä liitetään luontevaksi osaksi liiketoiminnan kokonaistavoitteita.