Kriisiviestintä

Vastuullista kriisiviestintää

Liiketoiminnallisia kriisejä on monenlaisia: tehtävämme on ennakoida niitä tehokkaasti ja nopeastikin ratkaista viestinnälliset haasteet.

Osa toimialoista on toisia kriisialttiimpi johtuen vaihtelevista tilanteista vaikkapa raaka-aineissa tai muissa komponenteissa, tuotannossa, kuluttajien toiminnassa, toisinaan sääoloissakin.

Yhteiskuntavastuu puolestaan on tänä päivänä niin tärkeä viestinnän osa-alue, että sen puutteelliset käytännöt saattavat jo itsessään johtaa kriisiin.

Asiakkaamme liiketoiminnan ja sen tavoitteiden ymmärtäminen sekä kohderyhmien tunteminen ovat onnistuneen kriisiviestinnän keskeisiä lähtökohtia. Kokemuksemme ja osaamisemme kattaa koko prosessin ennakoinnista ja valmennuksesta täsmätilanteiden tehokkaaseen läpivientiin.