Lanseerausviestintä

Lanseerausviestintä erikoisalana

Viemme brändejä eteenpäin fokuksella ja luovuudella –  lanseerauksesta lähtien. Kuluttajabrändit ovat Akvamariinin ydinosaamisaluetta, ja siksi meillä on juuri lanseerausviestinnästä runsaasti osaamista. Olemme kuitenkin lanseeranneet myös rohkeita yhteiskunnallisia aiheita.

Suunnittelemme ja toteutamme lanseerauksen monikanavaisena media- ja markkinointiviestinnän kokonaisuutena, ja luomme viestin, joka tavoittaa ja sitouttaa halutut kohderyhmät. Lanseerausviestinnässä on olennaista tuntea kohderyhmien toimintatavat; vahvasta toimialaosaamisesta on erityistä hyötyä. Keskiössä on asiakkaan viestintäpotentiaalinen nopea hahmottaminen ja luovien ratkaisujen löytäminen sen kasvattamiseksi.