1900-luvun puolen välin jälkeen median rooli suomalaisten elämässä alkoi muuttua merkittävällä tavalla – ja peruuttamattomasti. Teknologian kehitys on nopeampaa kuin koskaan ennen, ja saataville ilmestyi lyhyessä ajassa suuri määrä uusia vaihtoehtoja. Mediankulutuksen yksilöllistyminen mahdollisti oman identiteetin kehittämisen viiteryhmiin profiloitumisen kautta.

Vuosisadan alkupuolella olimme tottuneet siihen, että jos haluttiin kuunnella musiikkia, laitettiin radio päälle. Jos haluttiin katsoa televisiota, katsottiin Yleisradion ohjelmaa. Eikä printtimedioidenkaan puolella ollut kovin runsasta valinnanvaraa. Kanavavaihtoehtoja oli tarjolla, mutta sisältöön ei pystynyt vaikuttamaan: sitä kuunneltiin, katsottiin tai luettiin, mitä kanavalta tuli tai lehdissä luki.

Monet edelleen julkaistavat aikakauslehdet syntyivät jo 1900-luvun alussa, mutta lehtien kirjo oli vielä silloin huomattavan suppea. Myöskään ei ollut laajaa pääsyä lukemaan erilaisia lehtiä. 1900-luvun loppupuoliskolla tietoliikennetekniikan ja jakelun nopeutumisen myötä lehtien kirjo kuitenkin alkoi kasvaa, ja erilaisille kohderyhmille ilmestyi oman tyylistä luettavaa. Ihmiset saattoivat jo profiloitua kiinnostuksen kohteidensa ja harrastustensa mukaan pienryhmiin.

Musiikin puolella tilanne alkoi muuttui 1960-luvulla, jolloin Philips toi maailmaan aivan uudenlaisen keksinnön, C-kasetin. Se oli alun perin tarkoitettu puheen tallentamiseen, mutta hyvin pian siitä muodostui tärkeä musiikin tallennusväline. C-kasetti mahdollisti sen, että suosikkibiisiä saattoi kuunnella nauhalta yhä uudelleen, ja ehkä vielä merkittävämpänä seikkana – milloin itse halusi. Ei tarvinnut kuunnella radion puheohjelmia, muuta musiikkia tai mainoksia, sillä C-kasetin saattoi nauhoittaa täyteen omaa lempimusiikkiaan – molemmin puolin jopa! Valmiiksi nauhoitetut C-kasetit olivatkin vinyylien rinnalla tärkeä musiikin julkaisumuoto 70- ja 80-lukujen Suomessa.

CD-levy kehitettiin 1970-luvun loppupuolella, ensimmäinen tuli markkinoille Japanissa 1982. Kolme vuotta myöhemmin myös Suomessa julkaistiin ensimmäinen populaarimusiikin CD, Riki Sorsan Kellot ja Pelit.

Seuraava merkittävä harppaus valinnanvapauden lisääntymisessä tapahtui vuonna 1993, kun MTV3 sai pitkän odotuksen jälkeen oman kanavapaikan. Tätä ennen Mainos-TV:n tuottamia ohjelmia oli lähetetty YLE:n kanavilta muiden ohjelmien ohella. Vuoden 1993 jälkeen kolmoskanavasta tuli Suomen suosituin jopa 43 % katselijaosuudella.

Vuosisadan loppupuolisko siis muutti ihmisen mediankäyttötottumuksia radikaalisti. Kiitos teknologian kehityksen, mahdollisuudet monipuolistuivat ja valinnanvapaus lisääntyi. Siirryimme kohti mediakanavien pirstaloitumisen aikaa…

 

Kommentit
  • Ota yhteyttä