Vastuullisuusviestintä

 

Toteutamme eritasoisia vastuullisuuskartoituksia, jossa analysoimme yritystä kiinnostavia ja keskeisiä vastuullisuuden ja siihen liittyvän viestinnän osa-alueita. Tapaamisen jälkeen koostamme ehdotuksemme ja teemme tarjouksen seuraavista askeleista. Tiimimme koostuu pitkän linjan vastuullisuuden ja viestinnän asiantuntijoista.

Kun vastuullisuusviestinnän suunnitelma on valmis, viemme vastuullisuudesta viestimisen käytäntöön selkeästi: sovitamme sisäisen ja ulkoisen viestinnän yrityksen olemassa oleviin prosesseihin ja kanaviin.

Ajattelumme lähtökohtina voidaan yrityksen oma viestinnän ohella pitää yritysvastuuta myyntiargumenttina sekä keskeisenä osana yrityksen imagoa ja brändinrakentamista.

Vastuullisuuden osa-alueet ja substanssiosaamisemme:

  • Sosiaalinen vastuu/ihmisoikeudet (ml. arvot, henkilöstö, johtaminen, yms.)
  • Ympäristövastuu (hankintaketjun koko prosessi elinkaaren eri vaiheissa; hiilijalanjälki, vesivastuu, päästö- ja jätevastuu, logistiikka, materiaalivalinnat ja -tuotanto jne.)
  • Taloudellinen vastuu (verostrategia, palkitsemisjärjestelmien vastuullisuuselementit, miten varoja käytetään, jne.)