Vuonna 2017 viestinnässä saattaa vilistä sanoja, jotka eivät kuulosta tutulta ja uudelle viestijälle vanhatkin termit voivat olla tuntemattomia. Perinteisen lehdistöviestinnän termien rinnalle on kertynyt aimo joukko sanastoa muun muassa sosiaalisesta mediasta, vaikuttajaviestinnästä ja digitaalisista sisällöistä.

Kokosimme tähän yleisiä termejä, joita viestinnässä käytetään tiuhaan. Aloitetaan.

 

Pieni viestintä-suomi-sanakirja

Avainsanatutkimus = kartoitetaan verkossa julkaistavan sisällön aiheeseen sopivia sanoja, joita ihmiset käyttävät etsiessään tietoa netistä

AVE = advertising value equivalency – mainosarvon vastine eli euromääräinen summa, jonka näkyvyydestä olisi joutunut maksamaan mainostilana. AVEn relevanttiudesta ollaan kuitenkin montaa mieltä ja se ei ole enää niin laajalti käytössä kuin aiemmin.

Circulation = levikki – kuinka laajasta julkaisusta on kyse

CPC = cost per click – mainonnan hinnoittelumalli – yhden klikkauksen hinta

CPM = cost per mille – mainonnan hinnoittelumalli – tuhannen näytön hinta

CPV = cost per view – mainonnan hinnoittelumalli – yhden katselun hinta

Inbound-markkinointi = inbound-markkinoinnin idea on se, että potentiaalinen asiakas päätyy myyjän tarjoaman sisällön pariin ja antaa näin ollen myyjälle signaalin olevansa kiinnostunut aiheesta. Viestintätoimiston rooli inbound-markkinoinnissa näkyy usein voimakkaimmin sisällöntuotossa. Esimerkiksi erilaiset e-kirjat, oppaat ja muut asiapitoiset ladattavat tiedostot toimivat hyvin b2b markkinoinnissa, kunhan löydettävyys on kunnossa.

Influencer-markkinointi = Mielipidevaikuttajien käyttäminen brändin puolestapuhujina. Monet mielipidevaikuttajat kuuluvat influencer-verkostooon, jolla siis usein tarkoitetaan (some)vaikuttajien verkostoa. Sen kautta voi solmia yhteistöitä esimerkiksi bloggareiden tai instagram-tähtien kanssa.

Media-aktivointi = toimittajien ja journalistien kontaktointi henkilökohtaisesti

Medianäkyvyys = kuinka paljon näkyvyyttä viestinnän toimet ovat saaneet aikaan eri medioissa

Reach = kattavuus – kuinka monella on ollut mahdollisuus nähdä viesti

Sentiment = viestin sävy – onko mediassa aiheesta käytetty kulma negatiivinen, positiivinen vai neutraali

SEO = search engine optimization eli hakukoneoptimointi on sivuston parantelua tavoitteena sijoittua mahdollisimman ylös hakukoneen hauissa. Tuloksellinen hakukoneoptiomiointi vaatii hakukoneiden algoritmien tuntemusta. Teknisten parannusten lisäksi on tärkeää, että sisältö on optimoitua ja sivulle saadaan liikennettä. Viestintiätoimisto voi auttaa erityisesti optimoidun sisällön luomisessa.

Share of voice = brändin tai yrityksen saama mediatila suhteessa mediatilan kokonaismäärään

Tietoisuus = kuinka moni on tietoinen brändistä. Tätä mitataan usein laadullisilla tutkimuksilla.

Tuotesijoittelu = luontevasti mediasisältöihin sijoiteltu tuote, esimerkiksi TV-sarjoissa, elokuvissa ja tietokonepeleissä on paljon tuotesijoittelua.

Preferenssi = kuinka moni valitsee brändin x muiden vastaavien brändien sijaan. Tätäkin mitataan usein laadullisilla tutkimuksilla.

Uniikit verkkosivulla kävijät = kuinka moni yksittäinen kävijä käy sivuilla lukemassa artikkelin tai katsomassa sisältöä

Vaikuttajaviestintä = vaikuttajaviestinnällä viedään tärkeää asiaa eteenpäin tavoitellen esimerkiksi poliittisia vaikuttajia tai vaikkapa tutkijoita, joiden mielipiteellä on tärkeä rooli esimerkiksi lainsäädännössä tai yleisessä ilmapiirissä

Viestintästrategia = liiketoiminnan tavoitteiden ja liiketoimintastrategian pohjalta tehty viestinnän strategia määrittelee, miten liiketoimintastrategiaa toteutetaan viestinnän keinoin. Viestintästrategia on koko organisaation viestinnän punainen lanka.

Viikkotavoittavuusluku = kuinka monta vierailijaa mediasivustolla on ollut viikossa

 

Moni saattaa miettiä, miksi viestinnän sanastoon on sisällytetty esimerkiksi tiettyjä digimainonnan termejä. Nykyään kuitenkin PR toimetkin sekoittuvat mainonnan maailmaan, sillä välillä jakelut kaipaavat perinteisemmän tekemisen lisäksi pientä buustia eri kanavissa ja kuten moni viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen tietää, varsinkaan sosiaalisessa mediassa ei pitkälle pötkitä ilman budjetteja.

Lueteltujen termien lisäksi sanoja on toki maailma pullollaan, mutta näillä tiedoilla pääsee jo alkuun.

Lisää kysyttävää viestinnästä? Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

 

 

 

Kommentit
  • Ota yhteyttä