Strateginen suunnittelu

Viestintästrategia

Strategia kuin strategia, suunnitelma kuin suunnitelma – kyse on lopulta aina älykkäästä ja luovasta brändiin perehtymisestä, joka yhdistetään viestinnälliseen osaamiseen. Keskeistä on räätälöidyn kokonaisuuden laatiminen media- ja markkinointiviestinnän tueksi, lähtötilanteen ja tavoitteiden mukaan.

Media- ja esiintymisvalmennukset täydentävät tätä palettia, eritysiesti kriisitilanteita silmällä pitäen.

Vaikka yritykset ja brändit ovat yksilöitä, viestintästrategia työstetään pääperiaatteissaan aina samoista lähtökohdista: asiakkaalle ja Akvamariinin edustajille muodostetaan yhdenmukainen ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta, tavoitteista, brändin luonteesta sekä kohderyhmistä. Viestintästrategian toteutus saadaan usein rullaamaan yhteisellä workshopilla, ja loppu onkin asiantuntijatyötämme.

Akvamariini käyttää tehokkaita Porter Novellin kansainvälisiä ideoinnin prosessityökaluja sekä omaa sisältömarkkinoinnin työkaluaan. Saamme strategian ja suunnitelmat elämään tässä hetkessä!