Yritys

Tarinamme

Akvamariini Porter Novelli on strateginen viestintätoimisto. Rakennamme brändejä auttaen niitä erottautumaan kotimaassa ja kansainvälisesti.

Viestintätoimisto Akvamariini perustettiin 2004 vahvojen elintarvikealan asiakkuuksien ympärille. Yritysviestintä, kuluttajaviestintä, vaikuttajaviestintä ja pohjoismainen yhteistyö olivat heti keskiössä. Toimialaosaaminen laajeni nopeasti kattamaan uusia alueita teknologiasta kierrätykseen ja vapaa-aikaan.

Ymmärsimme varhain, että yritysten synergia on tärkeä median ja muiden kohderyhmien kiinnostusta kasvattava elementti. Alkunsa saivat jo 2007 Akvamariini Showroom ja 2010 Food for Media -konseptit. 2013 joukkoon liittyi Akvamariinin Best Blogger Day. Akvamariinista muodostui lanseerausviestintään erikoistunut brändiviestintätalo.

Vuonna 2007 Akvamariini pohjoismaisine kumppanitoimistoineen käynnisti yhteistyön globaalin Porter Novelli -viestintätoimistoketjun kanssa. Kiinnostus Akvamariinin kansainvälisen verkoston tiiviiseen yhteistyöhön ja osaamiseen vahvistuu jatkuvasti, ja tuomme kansainvälisiä osaajiamme myös Suomeen.

Monitahoisen viestintäkentän uusia mahdollisuuksia selkeyttävät kotimaisella tai kansainvälisellä kulmalla laaditut viestintä- ja kanavastrategiat sekä tehokkaat sisältöworkshopit. Linjaamme asiakkaan viestinnän kokonaisuuden ja viemme yksittäisetkin viestit kohderyhmä- ja kanavakohtaisesti maaliin, somen ja digin ollessa erottamaton osa palvelukokonaisuuttamme.

Akvamariinin toiminnan ytimessä ovat erinomaiset tulokset. Niiden saavuttaminen edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä ja viestintäympäristön perinpohjaista tuntemusta. Lisäarvoa tuovat Porter Novellin mainiot ideointityökalut.

Kasvatamme asiakkaittemme viestintäpotentiaalia jatkuvasti uusiutuen – tule mukaan!

Yritys

Brändin rakentaminen

Rakennamme vahvoja brändejä.

Brändi on yhä enemmän kokonaisuus, joka rakentuu fyysisen ja digitaalisen asiakaskokemuksen rajapinnassa, moninaistuneella ja pirstaloituneella ostopolulla.

Brändin pitkäjänteinen rakentaminen ja hallinta vaativat ammattitaitoa. Brändikokemus rakentuu kaikissa kohtaamisissa yrityksen tai sen edustaman tuotteen ja asiakkaan välillä, ja digitaalisen maailman sekä muun viestinnän on välitettävä yhteneväistä, erottuvaa ja tunteita herättävää tarinaa. Tarinaa, joka lähtee aina liikkeelle asiakkaittemme liiketoiminnallisista tavoitteista.

Brändin rakentaminen Akvamariinissa on selkeää ja suunnitelmallista. Viestintä tarjoaa erinomaisen alustan niin pitkäjänteiselle brändin rakentamiselle kuin välittömästi tavoiteltaville tuloksillekin. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön markkinointiviestinnän paletin viestintä-, kanava- ja sisältöstrategioista sekä räätälöidyistä media- ja vaikuttajakonsepteista mainontaan, niin somessa, printissä kuin sähköisissä kanavissa. Otteemme on proaktiivinen, ja projektihallintataitomme kehuttuja.

Yritys

Osaamisen kehittäminen

Moninaistuneet viestinnän kanavat koetaan usein haasteellisiksi. Samaan aikaan oivalletaan kuitenkin, että kyse on viestien linjakkaasta viemisestä yleisöille siellä, missä he liikkuvat – noiden kanavien ehdoilla.

Kasvatamme asiakkaidemme viestintäpotentiaalia päivittäin pitkällä kokemuksellamme eri liiketoimintamalleista. Annamme viestintääsi jatkuvan luovan panoksen sekä projektihallintataitoa. Kehitämme samalla organisaatiosi omaa viestintäosaamista monin eri tavoin.

Kanssamme löydät omat vahvuusalueesi ja mahdollisuutesi dialogiin kuluttajien sekä media- ja vaikuttajakentän kanssa.