Yritysviestintä

Viestinnän kokonaisuuden hallintaa

Yritysviestinnän kokonaisuus voi olla laaja, ja sen painopisteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Kiinnostuksenkohteita saattavat olla esimerkiksi strateginen viestinnän suunnittelu, kanava- ja viestintäsuunnitelmat, media- ja kriisivalmennukset ja -ohjelmat, yhteiskuntavastuu, työntekijälähettilyys, kansainvälinen viestintä tai sijoittajaviestintä.

Yritysviestinnän koko kaari on Akvamariinille tuttua työkenttää pitkäaikaisten asiakassuhteidemme myötä – useimmiten Suomessa, mutta usein myös ulottuen Pohjoismaihin, Venäjälle tai muualle globaaliin verkostoomme.

Yritysviestinnän kokonaisuuden tehokas sparraaminen lähtee liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan ja tavoitteiden syvällisestä ymmärtämisestä ja viestinnän monitahoisen kentän hallitsemisesta niin ihmisiltään, toimintamekanismeiltaan kuin teknisestikin.